Maximizing Your Potential

FAQ he


מהי תוכנית MAX

תכנית MAX הינה פלטפורמה חדשנית להנבטת מיזמי Social-Tech באמצעות יזמות מעשית בשילוב
תלמידי כיתות י״ב מהמגמות הטכנולוגיות, סטודנטים ובוגרים לעיצוב ויזמות מהפקולטות המובילות בישראל.
עד כה התכנית תמכה בכמעל 100 פרוייקטים טכנולוגים-חברתיים בשיתוף פעולה עם עמותות כדוגמת:
בית מיחא, אור ירוק, אלו״ט, לשובע, המרכז לעיוור, משאלת לב ועוד…
במהלך השנה עם פיתוח המיזם, המעצבים תומכים ושותפים להגדרת הצרכים, איפיון, פיתוח הצד הויזואלי,
עיצוב וחיבור לצד הטכנולוגי, ויצירת UI-UX לכדי אב טיפוס.