Maximizing Your Potential
hp_alumeet

Alumeet

פלטפורמה לשיתוף תכנים חינוכיים המיועדים לחינוך המיוחד

Education he

האתגר

אחת מהבעיות המרכזיות אשר מתמודדים עמה מורי החינוך המיוחד בישראל, היא חוסר יכולת לגשת למערכי שיעור מותאמים לתחום החינוך המיוחד.
כיום, קיימות פלטפורמות אשר מאפשרות למורי החינוך הרגיל גישה למערכי שיעור בתחומים שונים (אתר משרד החינוך לדוג'), אך למורי החינוך המיוחד אין מערכת שכזאת
והם נאלצים ל"בזבז" זמן חינוך יקר על מנת ליצור מערך שיעור מותאם או לבזבז זמן על מנת להתאים מערך שיעור מתחום החינוך הרגיל. כמו כן בשל בעיה זו, המורים נאלצים להסיק על סמך תחושת בטן האם מערך השיעור שהכינו אכן מתאים לכיתה שלהם ואכן מצליח לתרום להתקדמות התלמידים. אחד מהגורמים אשר מעכבים יצירת פלטפורמה שכזאת הוא הצורך בהתאמה אישית של כל מערך שיעור לכל מורה בנפרד.

החינוך המיוחד מאופיין במגוון רחב של רמות לימוד ובכל כיתה יכולים להימצא תלמידים שנמצאים ברמות ידע שונות לחלוטין. כדוגמה, מערך שיעור למתמטיקה
לכיתות ב' יכול להתאים ברמתו לכיתה אחד אך לגמרי לא להתאים לכיתה שנייה. בנוסף, ישנה רתיעה מסוימת של מורים מטכנולוגיה והמערכת שעתידה לקום
תצטרך להיות פשוטה מאוד לתפעול וללמידה על מנת שהיא תצליח להגיע ולהיות בשימוש רחב.

 

הפתרון

פלטפורמה שיתופית המאפשרת גישה למערכי שיעור מצוינים המתאימים לתחום החינוך המיוחד המאפשרת התאמה אישית של מערך שיעור לכל מורה בנפרד. הפלטפורמה תאפשר בעזרת התחברות נוחה לכל מורה לשתף מערך שיעור, להשתמש במערכי שיעור קיימים של מורים אחרים ולחפש אחר מערך שיעור מתאים בעזרת מנוע חיפוש דמוי גוגל אשר יאפשר חווית משתמש נוחה לתפעול. הפלטפורמה תאפשר לכל מורה לשתף מערך שיעור, להוסיף ולעדכן תוכן במערכי שיעור קיימים וליצור מערכי שיעור מותאמים אישית אשר יורכבו על בסיס מערכי שיעור שאהב.

 

 

אוכלוסיית היעד

הפלטפורמה נועדה לטובת מורי החינוך המיוחד ונועדה לטובת שיפור יכולת הלימוד שלהם והקצאת משאבים טובה יותר בתחום החינוך המיוחד. מבחינת מאפייני אוכלוסייה זו, אנו רואים כי רובה נמנים בין הגילאים 50-30, ומתקשים לאמץ טכנולוגיות חדישות. כיום בישראל יש 000,260 תלמידי חינוך מיוחד, 385 בתי ספר לחינוך מיוחד (234 בתי ספר עם כיתות א- יב, 77 בתי ספר יסודיים, 74 בתי ספר על יסודיים) וזאת בנוסף ל 4828 כיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר לחינוך רגיל.

 

 

אימפקט

מטרת הפרויקט הינה קידום יכולות הלימוד של כל מורה ומורה בתחום החינוך המיוחד ובכך להשפיע על כל תחום החינוך בישראל, על ידי שילוב בין יכולות המורים לבין יכולות טכנולוגיה ורשתות חברתיות. במערכת החינוך בתחום החינוך הרגיל והמיוחד בפרט, אין למורים מספיק משאבים על מנת שהם יוכלו להעניק לתלמידיהם את הכלים הלימודיים שיכינו אותם לחיים בצורה הטובה ביותר. הפלטפורמה שלנו תאפשר להם חיסכון במשאבי הזמן ותעניק להם גישה למערכי שיעור מצוינים אשר יבטיחו שהם יעבירו את הכלים בצורה הטובה ביותר שתקדם את תלמידיהם.

 

 

צוות
Koren Peretz
Programmer
studying in the Nachshon Excellence Program
Uri Peretz
Programmer
studying in the Nachshon Excellence Program
Nofer Lipnik
Designer
a graduate student in product design, Shankar.
Eden Cohen Zion
IDC student
Bachelor of Entrepreneurship and Business Administration in Outstanding Program, IDC Herzliya.
Collaborators

כל הפרויקטים (אבות-טיפוס טכניים) 'פתוחים למכירה' בתשלום אחיד על בסיס מונחים כלליים מסחריים ומשפטיים של MAX.

הקונה יקבל את כל נכסי הפרויקט כגון:

– IP

– קוד מקור

– מותג ועיצוב מוצרים

– אב טיפוס עובד

– חומרים וקשרים שיווקיים ועסקיים

* MAX מוסמכת כדין לבצע את העסקה בשם הצוות.

צור קשר
האימפקט שלנו