Maximizing Your Potential
header

Pill Pal

אפליקציה לתזכור נטילת תרופות בשילוב אלמנטים של משחק ויצירת קהילות חמות ומעודדות לילדים החולים

Social he

 

צוות
p02
ליבי פטל גרינברג
Programmer
בת 18, חיפה, תלמידת י״ב בבית ספר חוגים
p03
יותם הראל
IDC student
סטודנט מהמרכז הבינתחומי
p001
פלג קרמר
Designer
מעצב מוצר בוגר HiT
IDC student

כל הפרויקטים (אבות-טיפוס טכניים) 'פתוחים למכירה' בתשלום אחיד על בסיס מונחים כלליים מסחריים ומשפטיים של MAX.

הקונה יקבל את כל נכסי הפרויקט כגון:

– IP

– קוד מקור

– מותג ועיצוב מוצרים

– אב טיפוס עובד

– חומרים וקשרים שיווקיים ועסקיים

* MAX מוסמכת כדין לבצע את העסקה בשם הצוות.

צור קשר
האימפקט שלנו
impact-3-1
impact-2-1
impact-1-1